స్కిజోఫీనియాతో బాధపడిన సైంటిస్ట్! ఈ సినిమా చూడటం ఒక Beautiful Experience! IMDB 8.2 #telugushorts

A Beautiful mind Movie amazon Prime link https://www.primevideo.com/detail/0G9EMVCFH8R00XPS61US0ZVWJ0/ref=atv_dp_share_cu_r A Beautiful mind Movie Netflix link https://www.netflix.com/in/title/60021793?s=a&trkid=13747225&t=cp&vlang=en&clip= SHERLOCK HOLMES రచయిత జీవిత కథ / తెలుగులో https://youtu.be/7jGAQj2q6v8 #interesting #movie

స్కిజోఫీనియాతో బాధపడిన సైంటిస్ట్! ఈ సినిమా చూడటం ఒక Beautiful Experience! IMDB 8.2 #telugushorts

Source

0
(0)

A Beautiful mind Movie amazon Prime link
https://www.primevideo.com/detail/0G9EMVCFH8R00XPS61US0ZVWJ0/ref=atv_dp_share_cu_r
A Beautiful mind Movie Netflix link
https://www.netflix.com/in/title/60021793?s=a&trkid=13747225&t=cp&vlang=en&clip=
SHERLOCK HOLMES రచయిత జీవిత కథ / తెలుగులో
https://youtu.be/7jGAQj2q6v8
#interesting #movie

0 / 5. 0