వాయీ మనం మారాలే | Vaaye Manam Marale | Mallikharjun | Mounika | Cinema Talkies | Poddupodupu Shankar

వాయీ మనం మారాలే | Vaaye Manam Marale | Mallikharjun | Mounika | Cinema Talkies | Poddupodupu Shankar Screenplay – Direction: Shankar Poddupodupu [ 9963322558] Story, Dialoge : Naresh. N DOP : BalaKishan Thipparaveni Editing : Gattaiah Mallikharjun Studio Actors: Mallikarjun…

వాయీ మనం మారాలే | Vaaye Manam Marale | Mallikharjun | Mounika | Cinema Talkies | Poddupodupu Shankar

Source

0
(0)

వాయీ మనం మారాలే | Vaaye Manam Marale | Mallikharjun | Mounika | Cinema Talkies | Poddupodupu Shankar

Screenplay – Direction: Shankar Poddupodupu [ 9963322558]

Story, Dialoge : Naresh. N

DOP : BalaKishan Thipparaveni

Editing : Gattaiah Mallikharjun Studio

Actors: Mallikarjun
: Mounika
: Sri Chandhana
: Yerramsetti Srinivas
: Karthik
: Prasad
: Raj Kumar

For Brand Partnership & Collabration Please contact [mob.no +919963322558] mail id :poddupodupushankar@gmail.com

Technical advisor : kankanala Rajkumar

#VaayeManamMarale
#cinematalkies
#ShankarPoddupodupu
#LatestShortfilm2022
#mounikayadavshortfilms
#mallikarjun
#mallikharjunshortfilms

0 / 5. 0